ประวัตินายกสมาคม

ประวัติ ดร.มนวิภา ประชัญคดี 
นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีบริหาร 2560 - 2562

อ่านต่อ

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

อ่านต่อสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล “กลิ้งเพื่อน้อง ครั้งที่ 3” ชิงถ้วยรางวัลและรางวัลต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

อ่านต่อ