ประวัตินายกสมาคม

ประวัติ ดร.มนวิภา ประชัญคดี 
นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีปีบริหาร 2560 - 2562

อ่านต่อ

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๕๐ ปี สศก.

อ่านต่อสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดการสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ สาขาจักษุวิทยา เพื่อการกุศล ครั้งที่ 6 ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรผู้ทรงเกียรติ นำโดย รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนให้กับสมาคมฯ ใช้ในการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาด้านการศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

อ่านต่อ