สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


เลขที่ 183 ซ. พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011

มือถือ / Mobile : 080-277-0277
โทรศัพท์ / Tel : 02-662-4482
โทรสาร / Fax : 02-662-4515
E-MAIL: helpthaistudent@gmail.com