ชื่อบัญชี : "สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร"
เลขที่ : 003-2-63516-6
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 33

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงินไปที่ FAX.02-914-5583 หรือ 02-662-4515 และกรุณาแจ้ง คุณเกษมศักดิ์ ดวงทองคำ เหรัญญิกสมาคมฯ โทร 089-143-5583 ทุกครั้งที่ท่านได้บริจาคเงินด้วยครับ