การสงเคราะห์ 1-59 # 2

เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2559 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ได้นำตู้หนังสือเคลื่อนที่พร้อมหนังสือส่งเสริมความรู้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมทักษะไปให้การสงเคราะห์โรงเรียนบ้านกลาง (ประชาคมวิทยา)โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี จ.ศรีสะเกษ และโรงเรียนวัดคลองใหม่ จ.สระบุรี พร้อมกับให้บริการตัดผม และตรวจรักษาโรคจากหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่

ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จ.ศรีสะเกษ ที่ให้การสนับสนุนเรื่องยานพาหนะ กำลังพล ประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ขอขอบคุณหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  ที่มาให้การตรวจรักษาชาวบ้านในพื้นที่  และขอบคุณคณะผู้ร่วมเดินทาง พร้อมทั้งผู้ที่มีจิตเมตตาทุกท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และเสียสละแรงกาย – แรงใจ ทำให้การเดินทางไปให้การสงเคราะห์ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่ทางสมาคมฯตั้งไว้ ทั้งนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมายที่รอความเมตตาจากทุกๆท่าน ทางสมาคมฯ ยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการนำพาน้ำใจ และสิ่งของที่ท่านมอบให้ ไปส่งมอบให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร