การสงเคราะห์ 2-59

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี  นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี  นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เดินทางไปทำพิธีส่งมอบห้องสุขาสำหรับนักเรียนและครู ณ โรงเรียนบ้านหุบพริก จ.ราชบุรี ทางสมาคมฯ ได้สนับสนุนเงินในการก่อสร้างห้องน้ำใหม่และซ่อมแซมห้องน้ำเดิม รวมเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ให้การสงเคราะห์โรงเรียนในจังหวัดราชบุรี อีกจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร โรงเรียนบ้านพุตะเคียน โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง และโรงเรียนบ้านหนองสีนวล  มอบตู้หนังสือเคลื่อนที่พร้อมหนังสือเสริมทักษะ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน ฯลฯ และให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่  เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

หากท่านใดที่สนใจ มีจิตเมตา อยากจะร่วมมอบความสุข มอบรอยยิ้ม และเติมเต็มความฝันให้กับเด็กๆ สามารถร่วมบริจาคเงินและสิ่งของผ่านทางสมาคมฯ ซึ่งทางสมาคมฯยินดีที่จะเป็นสื่อกลาง และเป็นตัวแทนไปมอบความสุขเหล่านี้ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โดยสามารถโอนเงินได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สุขุมวิท 33

ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ”    เลขที่บัญชี 003-2-63516-6

(ใบเสร็จของสมาคมฯ สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้, องค์กรสาธารณะกุศลลำดับที่ 147)

กรุณาส่งเอกสารการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ โทรสาร 0-2662-7477

หรืออดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

www.promothaieducation.org / E-mail : helpthaistudent@gmail.com