การสงเคราะห์ 2-60

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ให้การสงเคราะห์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองปรือ และ โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี   พร้อมพิธีส่งมอบเสาธงชาติที่สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการก่อสร้างมูลค่า 50,000 บาท ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้นำตู้หนังสือเคลื่อนที่และหนังสือส่งเสริมความรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมทักษะ มอบทุนการศึกษา และให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนและชาวบ้าน  โดยหน่วยบริการตัดผมเคลื่อนที่ สศก.