การสงเคราะห์ 3-60

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ ให้การสงเคราะห์โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมอบเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และให้การสงเคราะห์โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี มอบโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันให้กับนักเรียน จำนวน 10 ชุด มูลค่า 32,000 บาท

ทั้งนี้สมาคมฯ มอบตู้หนังสือเคลื่อนที่และหนังสือส่งเสริมความรู้ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเสริมทักษะ ข้าวสาร พร้อมทั้งให้บริการตัดผมให้กับนักเรียนและชาวบ้าน  โดยหน่วยบริการตัดผมเคลื่อนที่ สศก.ให้กับทั้ง 2 โรงเรียน