การสงเคราะห์ 1-61

เมื่อวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2561  สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ เดินทางไปให้การสงเคราะห์โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่

  1. โรงเรียนราษฎร์บำรุง ต.ขุนทะเล อ.เฉลิมพระเกียรติ
  2. โรงเรียนวัดดอนรักษา ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่
  3. โรงเรียนวัดท้ายทะเล ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่
  4. โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่
  5. โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 ต.เขาพระบาท อ.เชียงใหญ่ 
  6. โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช

โดยมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้หนังสือเคลื่อนที่พร้อมหนังสือเสริมทักษะในโครงการมุมหนังสือสื่อสร้างสรรค์ปัญญา เครื่องอุปโภค-บริโภค ต่างๆ ให้บริการตัดผมโดยหน่วยตัดผมเคลื่อนที่ ทั้งนี้ทางสมาคมได้มอบเงินเพื่อ สร้าง และซ่อมแซมถาวรวัตถุที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วย

สร้างห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง รร.บ้านเนินธัมมัง มูลค่า 224,000 บาท

ทำพื้น ปูกระเบื้องใต้ทุนอาคารเรียน รร.ราษฎร์บำรุง มูลค่า 140,000 บาท

ทำพื้น ปูกระเบื้องใต้ทุนอาคารเรียน รร.ราษฎร์บำรุง มูลค่า 140,000 บาท

ปรับปรุงโรงอาหาร รร.บ้านดอนโรงมิตรภาพที่196  มูลค่า 51,000 บาท

สร้างลานอเนกประสงค์ รร.บ้านปากน้ำปากพญา  66,000 บ.