การสงเคราะห์ 2-61

สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) จัดกิจกรรมให้การสงเคราะห์โรงเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

                 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  2561 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง อ.ลำสนธิ และโรงเรียนบ้านเขาตะแคง  อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  การเดินทางในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้ทำพิธีส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ตู้ทำน้ำเย็น    และโรงเรือนกรองน้ำ ในโครงการ ธาร “น้ำ” ใจปันให้เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 และนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ พร้อมออกหน่วยตัดผมและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนสีทาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแคง มูลค่า 34,000 บาท

 

  • ขอขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้สนับสนุนยานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง รถโดยสารปรับอากาศ สำหรับนำคณะสมาคมฯ ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์
  • ขอขอบคุณโรงพยาบาลชัยบาดาล คณะทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้สนับสนุนการตรวจรักษาฟันให้กับนักเรียน
  • ขอขอบคุณบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนสีทาอาคารเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะแคง
  • ขอขอบคุณผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในถิ่นกันดารในครั้งนี้

 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมฯ ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านๆ ที่ได้เสียสละแรงกายและทุ่มแรงใจช่วยเติมเต็มฝัน มอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆ