บันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561

คณะสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ นำโดย ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมฯ ร่วมบันทึกเทปกล่าวอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT,ช่อง 11)