ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๕๐ ปี สศก.

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๕๐ ปี สศก.” ที่ระลึกครบรอบ 50 ปี สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทอดถวาย ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.19 น.